สรุปการนับหน้า7 หลัง7

การนับวันไข่ตก
       หรือการนับระยะปลอดภัย อาศัยหลักการที่ว่า ในช่วง หลังจากการมีประจำเดือนของเดือนนั้นแล้ว นับไป 7 วัน จะเป็นช่วงที่มีการไข่ตกของฝ่ายหญิง หรือประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน หากมีการร่วมเพศ โดยมีการหลั่งน้ำอสุจิเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ได้ หรือ สรุปในอีกทางหนึ่งได้ว่า ในระยะ 7 วัน ก่อนการมีประจำเดือน และ ในระยะ 7 วันหลังจากฝ่ายหญิงเลือดประจำเดือน หยุดไหล เป็นระยะที่ไม่มีการตกไข่ และเป็นช่วงที่เป็นระยะปลอดภัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์แบบ ไม่ต้องการมีบุตร

ความหมายที่แท้จริง
7 วันก่อนหน้าหมายความว่า 7 วันก่อนรอบเดือนจะมา
7 วัน หลังหมายความว่า 7 วันนับจากวันแรกที่รอบเดือนมา
สมมุติว่ารอบเดือนมาวันที่ 10 11 12 13 7วันหน้า หรือ 7วันก่อน คือวันที่ 3 4 5 6 7 8 9 7 วันหลัง คือวันที่ 10 11 12 13 14 15 16
กรณี 7 วันหลัง
       ถ้าไม่มีการร่วมเพศในวันที่มีรอบเดือน ก็แปลว่าจะมีวันที่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแค่ไม่กี่วัน ถ้ามีรอบเดือน 3 วัน ก็มีวันปลอดภัยเหลือ 4วัน ถ้ารอบเดือนมา 5 วันก็จะมีวันปลอดภัยเหลือ 2 วัน ตรงไปตรงมา ถ้าคุณจะฝ่าไฟแดงก็สามารถทำได้ แต่ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพราะไม่มีอันตรายอะไร

กรณี7วันหน้า หรือ7วันก่อน
       ก็แปลว่าคุณต้องรู้ว่าจะมีรอบเดือนคราวต่อไปเมื่อไหร่ คุณจึงสามารถกะได้ว่า 7 วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่ สมมุติว่าคุณสามารถกะได้ว่ารอบเดือนคุณจะมาเดือนหน้าวันที่ 13 คุณก็รู้ได้ว่าวันปลอดภัยคือวันที่ 6 7 8 9 10 11 12 ดังนั้นพอถึงวันที่ 6 คุณก็รู้ว่าถึงวันปลอดภัยแล้ว มีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องกังวลใจว่าจะตั้งครรค์ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเดือนหน้ารอบเดือนจะมาเมื่อไหร่ การนับวันปลอดภัยนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีรอบเดือนมา “สม่ำเสมอ” เท่านั้น เช่น

- คนหนึ่งมีระยะรอบเดือน28วัน ก็แปลว่าทุกๆ 28 วันก็จะมีรอบเดือนครั้งหนึ่ง เช่น รอบเดือนมาวันแรกวันที่ 20 กันยายน นับมาอีก 28 วัน ครบ28 วันตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พอวันที่18 ตุลาคมรอบเดือนก็จะมา เดือนหน้า นับไปอีก 28วัน ก็จะครบ28วันตรงกับวันที่14 พฤศจิกายน รอบเดือนก็จะมาวันที่ 15 พฤศจิกายน อย่างนี้เรียกว่ารอบเดือน “มาสม่ำเสมอ”  หรือ “มาตรงกำหนด” แต่ไม่ตรงวันที่ของปฎิทิน
- หรืออีกคนมีระยะรอบเดือน 32 วัน ก็แปลว่าทุกๆ 32 วันจะมีรอบเดือนมาครั้งหนึ่ง เช่น รอบเดือนมา วันที่ 11 เมษายน นับมาอีก 32วัน จะครบวันที่ 12 พฤษภาคม ดังนั้นวันที่ 13 พฤษภาคมรอบเดือนก็จะมา คนๆนี้ก็สามารถคาดได้ว่าเดือนมิถุนายน รอบเดือนจะมาวันที่ 14 มิถุนายน ช่วงปลอดภัยของเธอคือ 7 8 9 10 11 12 13 มิถุนายน กรณีที่รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถใช้วิธีนับวันปลอดภัยได้
       อย่างบางคน รอบเดือนมาสะเปะสะปะ เดือนก่อนโน้น มาวันที่ 15ของปฏิทิน เดือนต่อมามาวันที่ 12 แล้วเดือนต่อมามาวันที่ 19 หรือเอาแน่นอนไม่ได้ มาบ้างไม่มาบ้าง อย่างนี้จะใช้วิธีนับวันปลอดภัยไม่ได้

ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวันมีรอบเดือนจะปลอดภัยไหม
โดยปกติก็ปลอดภัย ถ้ารอบเดือนคุณไม่มามากกว่าคราวละ 7วัน

สรุปสั้นๆ นะคะ

รอบเดือนของสตรี มีระยะเวลาประมาณ 28 วัน ซึ่งไม่แน่นอนแล้วแต่บุคคล นับคร่าวๆก็จะได้หลักการที่ว่า

7 วันแรก ของรอบเดือน เป็นช่วงของการมี ประจำเดือน หรือมีเมนส์
7 วันถัดมา เป็นระยะปลอดภัย
7 วัน ถัดมาอีก เป็นระยะไข่ตก
7 วันสุดท้าย ก่อนการมีรอบเดือนถัดไป เป็นเมนส์เป็นระยะปลอดภัยค่ะ